om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

Beteendebeskrivning (BPH)

mentalbeskrivning MHPosted by admin 22 Jun, 2010 01:48:35
"Beskrivningen, som kallas BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund), ska vara för alla hundraser. Förutom att den ska ge information om den enskilda hunden som hundägaren har nytta av är förhoppningen att beskrivningen ska bli en pusselbit i strävan att upprätthålla den sunda hundavel vi har i Sverige."

Länk till SKKs Kommittén för hundars mentalitet (KHM) och arbetet med BPH
http://kennet.skk.se/skk/?id=1088&sprak=sv
http://kennet.skk.se/skk/?id=1062&sprak=sv

  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post5