om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

Räkna ut inavelsgrad

aktuelltPosted by admin 06 Oct, 2010 20:35:28
I Sverige finns idag ca. 170-200 levande individer inom rasvarianten miniatyrbullterrier och det registreras ca 1500 st/år i hela världen.

Miniatyrbullterriern är en numerärt liten ras och behöver ständig tillförsel av genetisk variation.

För att inte förlora genetisk variation i en numerärt liten population är det viktigt att hålla en låg inavelsgrad hos avkommorna. En enkel regel är att använda fler individer färre gånger i aveln. Det är alltså viktigt att inte överanvända hanhundar. Enligt genetikern P-E Sundgrens dataprogram, Lathunden bör en miniatyrbullterrierhane i Sverige inte ha mer än ca 7-10 avkommor, för att rasen inte ska förlora genetisk variation.

För att öka avelsbasen och den genetiska variationen hos miniatyrbullterriern kan man bl.a. importera avelsdjur, utföra s.k. korsningsparning d.v.s. parning mellan rasvarianterna bullterrier och miniatyrbullterrier. Den krassa verkligheten är trots allt att eftersom rasen är numerärt liten över hela världen så kan en import från andra sidan jorden redan vara nära besläktad med de individer vi redan har i landet.

På importerade hundar registrerar SKK tre generationer av hundens stamtavla. Det innebär att de flesta miniatyrbullterrier i Sverige inte har en komplett 5-generationsstamtavla som behövs för att ge en korrekt inavelsberäkning. Det finns miniatyrbullterrier som har så hög inavelsprocent som upp till 25%.
Ser man en stamtavla i endast 3 generationer kanske man kan tro att det enbart är en "kusinparning" (inavelsgrad 6,25%) men om hunden i generation 4 och 5 är mycket linjeavlad/inavlad så kan alltså inavelsgraden bli betydligt högre om man tar del av just dessa sista generationer i sin inavelsberäkning.

Alltså kan inavelsberäkning på 3 generationer ge en helt annan inavelsgrad än om alla 5 generationer tas med i beräkningen. Det är alltså av största vikt att vara väl insatt i avelsdjurets stamtavla trots att SKKs avelsdata inte håller med den informationen.

För att få en korrekt inavelsprocent på din hund eller parningskombination så kan du räkna ut detta själv utan att använda något program i din dator. Så i en numerärt liten ras med många importer ger tyvärr inte SKKs Avelsdata korrekt information.

Här presenteras en informativ PDF om hur man själv enkelt gör inavelsgradsberäkningar.

PDF finner du här:
http://www.wredes.com/Bas/Inavel-kalkyl.pdf  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post25