om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

Om hälsotester för rasrelaterade sjukdomar

hälsoarbetePosted by admin 24 May, 2010 16:06:34
Svenska Bullterrierklubbens hemsida finner du rasklubbens RAS-dokument här:http://www.svbtk.com/site/?page_id=12
samt rasklubbens rekommenderade hälsoprogram här:

http://www.svbtk.com/site/?page_id=86Länk till SKKs Avelsdata & Hunddata
Här finner du information om hundars hälsotester, tävlingsresultat, MH och inavelsprocenter mm. (ögonlysning och patellaresultat centralregistreras här)
http://kennet.skk.se/avelsdata/
http://kennet.skk.se/hunddata/


om rasrelaterade sjukdomar hos miniatyrbullterrier

•Auskultation av hjärta:

Undersökningen går till på så vis att veterinären auskulterar hunden med stetoskop för att lyssna efter ev. blåsljud på hjärtat.
Förekomst av blåsljud kan tyda på hjärtsjukdom. De hjärtsjukdomar som kan förekomma hos miniatyrbullterrier är mitralisdysplasi och aortastenos.
Om man upptäcker ett blåsljud med auskultation gör man ett ultraljud för att undersöka vad som orsakar blåsljudet. Fysiologiska blåsljud behöver inte tyda på någon hjärtsjukdom.

Avelsdjuren undersöks av veterinär med specialistkompetens i Hundens- och kattens sjukdomar.

Länk till rasklubbens hjärtundersökningsintyg hittar du här:


•Undersökning av njurar:
Undersökning av njurar sker genom att ett urinprov som lämnas till veterinär som antingen analyserar urinprovet själv på sin klinik eller sänder urinprovet vidare till SLUs laboratorium. Via analysen av urinprovet räknas en urinprotein/kreatininkvot (UPC) fram. En kvot påmindre än 0.3 anses normalt för bullterrierraserna. För övriga raser anges UPC-kvot mindre än 0.5 som normalt.
Anledningen till att det är skillnad mellan normalvärdena är att studier har påvisat att miniatyrbullterrier / bullterrier som påvisat en UPC-kvot överstigande 0.3 senare har utvecklat njursjukdom.
De njursjukdomar som kan förekomma hos miniatyrbullterrier och bullterrier är Hereditär nefropati/nefrit (HN), även kallad familjär nefrit (FN), är en ärftlig njursjukdom som orsakas av att basalmembranet i glomeruli saknar vissa typer av kollagen. Detta innebär att njurens filter förstörs vilket skapar ett proteinläckage.
Det finns idag ett DNA-test för sjukdomen dock inte för miniatyrbullterrier. Polycystisk njursjukdom (PKD), cystor i njurarna som med tiden kan leda till njursvikt. PKD kan upptäcks tidigt med ultraljudsunderökning.

Länk till rasklubbens UPC-intyg:


•Ockulär hudbesiktning:
Undersökningen går till på så vis att veterinären kollar igenom hundens hudkostym i syfte att detektera ev. hudsjukdomar. Veterinären beskriver hundens hudstatus på den aktuella undersökningsdagen. Avelsdjur undersöks av veterinär inför parning, intyget får ej vara äldre än 1 år.
Då den ockulära hudbesiktning lämnar ett dagsfärskt hudstatus hos hunden.
Hudbesvär som kan förekomma hos miniatyrbullterrier och bullterrier är bl.a
Atopi, demodex. Hos miniatyrbullterrier och bullterrier kan en kal fläck förekomma på huvudet mellan öronen, samt även på svansen ca 10 cm från svansroten sk violkörtlar. Detta är inte en hudsjukdom.

Länk till rasklubbens hudintyg:


•DNA-test avseende primär linsluxation (PLL)

Miniatyrbullterriern är behäftad med ögonsjukdomen PLL. Sedan oktober 2009 finns möjlighet att DNA-testa för att få svar på om miniatyrbullterriern är normal (clear),anlagsbärare (carrier) eller behäftad med sjukdomen (affected) med avseende på PLL.
För att göra ett DNA-test så kontaktar du antingen AHT Animal Health Trust, England eller OFA, Orthopedic Foundation for Animals, USA för beställning av testkit. Därefter kontaktas en veterinär som utför svabbtestet på så vis att svabbarna gnuggas i munnen på hundens kindskinn. Veterinären måste även intyga hundens ID varför SKKs DNA-remiss rekommenderas att användas även fast den remissen är framtagen för blodprov. Instruktioner kring hur DNA-testet genomförs finns med i testkitet ta med det till veterinären. Därefter skickas svabbarna åter till det laboratorium där svabbarna beställts från och efter någon vecka får du din hunds PLL-status. Avelsdjur genomför DNA/PLL-test inför parning. Detta DNA-test genomförs endast en gång och kan genomföras på valpar från 6 veckors ålder och på vuxna hundar. (OBS! man får inte ID-märka en valp före 6 veckors ålder.)

Att använda en hund med resultat genetiskt AFFECTED i avel samt att para anlagsbärare med anlagsbärare bryter mot SKKs Grundregler samt SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Kombinationerna normal (CLEAR) x normal (CLEAR) samt normal (CLAER) x anlagsbärare (CARRIER) är de kombinationer som får genomföras.

Länk till SKKs allmänna DNA-remiss•Ögonundersökning:
Ögonlysning har man tidigare gjort främst för linsluxation (PLL). Hos SKK hunddata finns andra ögonanmärkningar registrerade hos miniatyrbullterriern som katarakt, PPM näthinneveck och glaskroppsframfall.
Ögonlysningsresultaten centralregistreras hos SKK. d.v.s att samtliga resultat finns att tillgå på SKKs hunddata.

Mer utförlig information om ögonsjukdomar hittar du här:
http://www.crestednetwork.se/Katarakt.htm
http://www.crestednetwork.se/Linsluxation.htm
Länk till SKKs Anomalex
http://kennet.skk.se/skk/iframe.aspx?url=http://kennet.skk.se/SKK-Web-Plats/Vetlex/anomalex.htm

Ögonlysningintyg får du hos undersökande veterinär.

länk till SKKs lista med med ögonveterinärer som har specialkompetens att påvisa ärftlig betingande ögonsjukdomar:
http://kennet.skk.se/skk/WebFiles/Files/704/r6_ai_lista_ogon_vet.pdf


•Undersökning av patella: (avseende patellaluxation)
Undersökning av patella (knäled) genomförs av veterinär på så vis att veterinären känner på hunden och ser om hundens knäskål kan flyttas ur sitt normala läge. Patella graderas 0-4 där grad 0 anses normalt. Resultat brukar vanligtvis skrivas siffra / siffra ex. 0/0 = ingen anmärkning på vänster eller höger knä. Om anmärkning finns anges det om det är medial eller lateral patella luxation
Avelsdjuren undersöks av veterinär med specialistkompetens i Hundens- och kattens sjukdomar.
Det finns två typer av patella luxation Medial och Lateral. Medial patellaluxation är den mest vanliga och är främst medfödd (vid födelsen) trauma är sällsynt förknippat med medial patellaluxation. Lateral patellaluxation kan vara vara ärftlig eller efter en skada. Båda kan drabba ena eller båda knäslålarna.

Denna undersökning genomförs endast en gång och det sker efter att hunden fyllt 1 år. Patellaresultatet centralregistreras hos SKK sedan 2007 d.v.s att samtliga resultat sedan dess finns att tillgå på SKKs hunddata.
Intyget finns hos veterinären.
Utförlig information om patella finner du här:
http://www.southernminiaturebullterrierclub.co.uk/Health/Patella_Luxation.pdf


•Hörseltest (BAER)
BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) är ett hörseltest som kan utröna om hunden är fullt hörande, döv på ett öra eller döv på båda öronen. Undersökningen går till på så vis att en delvis sederad hund får elektroder fastsatta i huden på huvudet. I vardera öra sätts en högtalare in som sänder ut klickljud. Elektroderna på hundens huvud registrerar då den elektriska aktiviteten i bl.a hörselnerven och en kurva skrivs ut vilken ger din hunds hörselstatus.
Avelsdjur rekommenderas att hörseltestas. Undersökningen sker endast en gång och kan genomföras på valpar över 6 veckor samt vuxna hundar.
Intyget finns hos veterinären.

Djurkliniker i Sverige som innehar BAER-utrustning är:
Regiondjursjukhuset i Strömsholm, 0220-458 00
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, 031-65 35 00
Regiondjursjukhuset i Helsingborg, 042-16 80 00
Kalmar Djursjukhus, 0480-270 50
Djursjukhuset Albano i Danderyd, 08-505 304 00


Bild på en miniatyrbullterrier som gör höreltest (BAER-test).

Observera att hälsotesterna giltighetslängd och att de flesta tester inte kan göras före 1 års ålder. Vissa hälsotester görs årligen eller inför parning medan patella och BAER-test görs en gång. Mer information finner du på respektive testintyg.

  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post1