om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

DNA-test för linsluxation (PLL)

DNA-test för PLLPosted by admin 24 May, 2010 15:27:30
I början av september 2009 skedde den största händelsen i
miniatyrbullterrierns historia; genmutationen för PLL hittades och i och med detta kan vi nu DNA-testa våra miniatyrbullterrier och du kan få vetskap om din hund är NORMAL/CLEAR, ANLAGSBÄRARE/CARRIER eller GENETISKT AFFEKTERAD/AFFECTED AT RISK.

DNA-testet finns nu tillgängligt hos AHT (Animal Health Trust,UK) och OFA (Orthopedic Foundation for Animals, USA).AVEL:
Parningsschema:
CLEAR + CLEAR = 100% CLEAR
CLEAR + CARRIER = 50% CLEAR + 50% CARRIER

Statistik
Miniatyrbullterrier är har mest abnormala (60-70 %) av alla raser som DNA-testet gäller för samt har den lägsta registreringsantalet (ca 1500 reg./per år i hela världen)
På grund av rådande situation med en extrem liten avelsbas och med hög inavelsprocent råder genetiker till avel med anlagsbärare och korsningsparning (interbreed) för att minska släktskapet mellan individer.


Testresultat ur OFAs databas (http://www.offa.org/dnateststats.html?test=PLL)
Här kan du även se statistik jämfört med de andra raser som DNA-testet gäller för.

från 2010-05-24

från 2010-06-23


från 2010-07-31


från 2010-08-26


från 2011-03-30PLL-seminariet i England november 2010
Här finns information från PLL-seminariet i England 2010. "Hur vi går vidare av": Dr Sara Blott. I PDF:en finns länkade ljudupptagningar från föreläsningen.

Viktigt!
I SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt från maj 2008 har bl.a nya formuleringar gällande recessiva anlag tillkommit:
”Avel
24 § Djur får inte användas i avel om:
1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom (egen kommentar: AFFECTED / AT RISK)

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag
för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat
fri från motsvarande anlag (egen kommentar: CLEAR + CARRIER eller korsningsparning då rasen bullterrier ALLTID är ”normal” ur PLL-perspektiv)

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken
för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion
eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga
situationer, eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt”  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post0