om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

Artikel om DNA-test

DNA-test för PLLPosted by admin 26 Aug, 2010 23:29:33
Artikel om DNA-test från hundsport.se

Artikeln finner du här:
http://www.hundsport.se/redaktionellt/artiklar_mapp/dna_test.html


  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post24

DNA-testa din miniatyrbullterrier för PLL?

DNA-test för PLLPosted by admin 31 Jul, 2010 00:33:12
Så här gör du om du vill DNA-testa din miniatyrbullterrier hos AHT Animal Health Trust, England. All information finns på AHTs hemsida på engelska.
http://www.aht.org.uk/genetics_tests.html

1. Beställ svabbkit hos AHT på emailadress: swabrequest@aht.org.uk
eller på telefonnummer: +44 (0)1638 555621
Priset är: £40 som du betalar när du skickar in testet. Information om betalningssätt och hur man utför testet (steg för steg) finns med i svabbkitet du beställt . Så här ser formuläret ut

2. Beställ tid hos veterinär för provtagning och ta med dig testkitet du beställt från AHT.
tillsammans med DNA-remissen (allmän) från SKK.
Här finner du SKKs DNA-remiss
http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=757&Sprak=sv
Information från SKK angående DNA-tester utan central registrering finner du här:
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/dna-tester/ovriga-tester/

3 Betala kostnaden för DNA-testet (information finns i testkitet)
Ta med ett kvitto på din betalningen till veterinären som bifogas med testet till AHT.

4. Fyll i testformulären hos veterinären. Veterinären ska intyga att den kontrollerat hundens ID-nummer och datum för provtagning. OBS! markera rutan att provresultatsvar även skickas till provtagande veterinär.

5. Veterinären skickar provet till AHT tillsammans med kvittot på din betalning

6. Efter ca 1-2 veckor får du provsvaret via email. Certifikatet skickat till dig via post, samt kopia till provtagande veterinär.

7. Gå till veterinären och få DNA-testremissen ifylld och signerad av veterinären.
Sedan kan du skicka in DNA-remiss med testresultatet till rasklubben /SKK

Vid ev. frågor till AHT angående DNA-testet dnatesting@aht.org.uk
  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post20

AHTs information om linsluxation (PLL)

DNA-test för PLLPosted by admin 30 Jul, 2010 23:52:45
Här finner du AHTs information om linsluxation (PLL)
http://www.aht.org.uk/pdf/capll.pdf
PDF:en innehåller:

Lens luxation – when the lens gets wobbly

Introduction
The lens – what is it there for?
The lens - anatomy
Lens luxation – What does that mean?
Lens luxation - what to look out for?
Lens luxation – How can it be treated?
Gene test – What do I do with the results?
No lens – can my dog still see?
Can my dog go blind? What if it does?
DNA test – What do I do with the results?
  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post19

DNA-test för linsluxation (PLL)

DNA-test för PLLPosted by admin 24 May, 2010 15:27:30
I början av september 2009 skedde den största händelsen i
miniatyrbullterrierns historia; genmutationen för PLL hittades och i och med detta kan vi nu DNA-testa våra miniatyrbullterrier och du kan få vetskap om din hund är NORMAL/CLEAR, ANLAGSBÄRARE/CARRIER eller GENETISKT AFFEKTERAD/AFFECTED AT RISK.

DNA-testet finns nu tillgängligt hos AHT (Animal Health Trust,UK) och OFA (Orthopedic Foundation for Animals, USA).AVEL:
Parningsschema:
CLEAR + CLEAR = 100% CLEAR
CLEAR + CARRIER = 50% CLEAR + 50% CARRIER

Statistik
Miniatyrbullterrier är har mest abnormala (60-70 %) av alla raser som DNA-testet gäller för samt har den lägsta registreringsantalet (ca 1500 reg./per år i hela världen)
På grund av rådande situation med en extrem liten avelsbas och med hög inavelsprocent råder genetiker till avel med anlagsbärare och korsningsparning (interbreed) för att minska släktskapet mellan individer.


Testresultat ur OFAs databas (http://www.offa.org/dnateststats.html?test=PLL)
Här kan du även se statistik jämfört med de andra raser som DNA-testet gäller för.

från 2010-05-24

från 2010-06-23


från 2010-07-31


från 2010-08-26


från 2011-03-30PLL-seminariet i England november 2010
Här finns information från PLL-seminariet i England 2010. "Hur vi går vidare av": Dr Sara Blott. I PDF:en finns länkade ljudupptagningar från föreläsningen.

Viktigt!
I SJVs Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt från maj 2008 har bl.a nya formuleringar gällande recessiva anlag tillkommit:
”Avel
24 § Djur får inte användas i avel om:
1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom (egen kommentar: AFFECTED / AT RISK)

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag
för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat
fri från motsvarande anlag (egen kommentar: CLEAR + CARRIER eller korsningsparning då rasen bullterrier ALLTID är ”normal” ur PLL-perspektiv)

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken
för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion
eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga
situationer, eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt”  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post0