om miniatyrbullterrier

om miniatyrbullterrier

SKKs nya valpförmedlingstjänst

uppfödare & valparPosted by admin 26 May, 2011 12:49:12
Här hittar du SKKs nya valpförmedlingstjänst (kopahund.se)
http://www.skk.se/kopahund/  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post29

korsningsparning eller blandras

uppfödare & valparPosted by admin 31 Mar, 2011 17:01:05
Korsningsparning, interbreed, har pågått länge mellan rasvarianterna* bullterrier och miniatyrbullterrier. Den typen av parningar förekommer i flera länder bl.a. i rasens hemland England samt Australien m.fl. Det finns olika regler för att få genomföra korsningsparning i de olika länderna. I Sverige måste man bl.a göra en skriftlig ansöka till SKK och få den godkänd för att få genomföra den tilltänkta korsningsparningen och för att få avkommorna registrerade hos SKK. Mer information om de svenska korsningsparningsreglerna kan du införskaffa via rasklubben.

*rasvariant innebär att bullterrier och miniatyrbullterrier har samma rasnummer hos FCI (011 a för bullterrier och 011 b för miniatyrbullterrier) då det enbart är storleken som skiljer dessa åt. Kan jämföras med andra raser som t.ex. taxar som har olika storleksvarianter och även kan dvärgschnauzer med sina fyra olika färgvarianter nämnas som exempel.

Vad är då fördelen med korsningsparning?
- det tillför en större genetisk variation hos miniatyrbullterriern
- den tillför en mer rastypisk exteriör samt rastypiskt temperament (rasvarianterna har samma FCInr och delar därför samma rasstandard och alltså är det enbart storleken som skiljer varianterna åt). Enligt rasstandarden ska miniatyrbullterriern se ut som en bullterrier fast i mindre storlek.

Vad finns det för nackdelar med en korsningsparning?
- risk för ökad storlek hos korsningsparningsavkommorna då bullterriern är större till storlek. Det som ej ska förglömmas är att storleksvariation är vanligt förekommande oavsett ras. Helsyskon i t.ex en Whippetkull kan variera med minst en dm. Helsyskon i en miniatyrbullterrierkull kan även de variera trots att korsningsparning inte är gjord. Rasvarianten bullterrier är ej heller den förskonad från storleksvariation. Finns det någon ras eller uppfödare som kan garantera valpars storlek? Finns det någon kull där samtliga avkommor har exakt samma storlek?

Upplysningsvis så förekommer det en korsningsparning som inte sanktioneras av någon kennelklubb. Det sker mellan raserna bullterrier och jack russelterrier. De uppfödare som idkar denna typ av korsningsavel hänvisar till att avkommorna ska likna miniatyrbullterrier och det förekommer även att de säljs under namnet miniatyrbullterrier. Ser dessa avkommor ut som miniatyrbullterrier ska göra enligt rasstandarden, alltså som en mindre variant av bullterrier? Nej det framgår nog för samtliga som ser till dessa bilder här nedan.

Korsningsparningar mellan Jack Russelterrier och bullterrier tillför förvisso en genetisk variation till avkommorna. Det gör olika typer av korsningsparningar eftersom man tillför en helt ny ras till en annan. Marknadsförs avkommorna i de ovan nämnda korsningsparningarna som miniatyrbullterrier så kan vem som helst se att någon exteriör fördel får knappast avkommorna av jack russelterriern. Jack russelterriern är dessutom även den behäftad med ögonsjukdommen PLL så denna typ av "miniatyrbullterrier" blir heller inte den fri från PLL.
Intresset för dvärghundsraser har ökat och därmed även intresset att primärt begränsa storleken hos miniatyrbullterriern. Detta leder ofta till att vi kan se miniatyrbullterrier som förvisso är en miniatyr men utan bullterriertyp istället för så som rasstandarden föreskriver; en bullterrier i miniatyr. Vi kan se att många av de miniatyrbullterrierindivider av sämre typ påminner om denna blandras Bull Jacks.

Det finns alltså idag en hel del olika varianter av miniatyrbullterrier där ute i hundvärlden;
- miniatyrbullterrier som tillkommit genom korsningsparning mellan rasvarianterna bullterrier och miniatyrbullterrier.
- miniatyrbullterrier som tillkommit genom korsningsparning mellan raserna bullterrier och jack russelterrier.
- miniatyrbullterrier som tillkommit genom rasren parning mellan två miniatyrbullterrier.

De två senare varianterna av miniatyrbullterrier som nämns här ovan kan kanske garanteras vara mindre än den första. Dessvärre har vi sett att många av de två senare varianterna är väldigt lika till exteriören och saknar helt den önskade typen.


Länk till hemsida med blandraser http://shamrockbullterriers.com/bulljackcrosses.aspx  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post27

Hemmakontor

uppfödare & valparPosted by admin 25 Jul, 2010 20:47:42
Länk till SKKs "Hemmakontor" Avel & Uppfödning
Här hittar du blanketter mm bra för uppfödaren och hanhundsägaren
http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/hemmakontoret/

Hälsojournal
Meritförteckning
Parningsjournal Hane
Parningsjournal Tik
Vaccinationsschema
Valpvikter
Valpöversikt

På sidan hittar du även information om:
SKKs Avelspolicy - DNA-tester - RAS - Ordlista - Avel & Genetik
SKKs AK Policyuttalanden - Allmän information - AI - etsiska normer  • Comments(0)//www.miniatyrbullterrier.se/#post17